Boomverzorging

Spectrum Boombeheer is een Gents boomver­zorg­ings­bedri­jf dat max­i­maal gaat voor een gezond en waarde­vol bomenbe­stand. We zoeken daar­bij naar een com­pro­mis tussen de wensen van de eige­naar, de noodza­k­en van de boom en de beperkin­gen die zijn omgev­ing oplegt.

Klimmer lander

Boomadvies

Spectrum Boombeheer werkt met gecer­ti­ficeerd European Tree Technicians. Van erf­goed­bomen tot bomen­rijke pro­ject­gron­den: we helpen u aan een eerlijk en cor­rect advies.

20220809 160816
Deze website maakt gebruik van Cookies.