Team

IMG 20210402 WA0008 768x1024

Kjel Dupon

Boomtechnisch advies

Kjel Dupon studeerde Kunstwetenschappen aan de Ugent. Hij vulde zijn studie aan met een oplei­d­ing boomver­zorg­ing. Sinds 2013 werkt hij in de sec­tor en behaalde de cer­tifi­cat­en European Tree Worker, European Tree Technician en VetCERT. Kjel houdt zich voor­namelijk bezig met boomtech­nisch advies en de dagelijkse werk­ing van Spectrum Boombeheer. Zijn spe­cial­isaties zijn:

 • Visuele gezond­hei­ds- en struc­tu­urbeo­ordel­ing van bomen
 • Beheerplannen voor ste­den, gemeen­ten en waarde­volle domeinen
 • Advies over duurza­am behoud van bomen in bouw­pro­jecten (Bomen Effect Analyses)
 • Grote bomen verplanten
 • Beperkende maa­trege­len bij bronbemalingen
Lander

Lander Vandemoortele

Boomverzorger

Lander Vandemoortele rondde zijn studie Groenmanagement af met een ges­laagde afs­tudeer­stage bij Spectrum Boombeheer. Dat het klik­te was duidelijk, want hij bleef plakken en startte onder een IBO-con­tract zijn indi­vidu­ele beroep­so­plei­d­ing tot de volleerde boomver­zorg­er die hij van­daag is. Naast zijn liefde voor bomen en natu­ur in het alge­meen, mag je hem alles vra­gen over de aan­leg van bloe­men­wei­des, zijn afs­tudeer­pro­ject. Als hij niet voor ons aan het werk is, is de kans groot dat hij er met zijn fiets van­door is of ergens in alle rust van zware muziek aan het geni­eten is. Zijn spe­cial­isaties zijn:

 • Snoeien van bomen
 • Visuele gezond­hei­ds- en struc­tu­urbeo­ordel­ing van bomen
 • Groeiplaatsverbetering
 • Aanleg van bloemenweides
 • Sfeerbeheer
Natan

Natan Bolckmans

Boomverzorger en werfleiding

Natan Bolckmans studeerde Groenmanagement in Diepenbeek. In 2013 startte hij zijn oplei­d­ing boomver­zorg­ing en is sinds­di­en actief als boomver­zorg­er. Natan kreeg zijn passie voor natu­ur als JNM’er met de paple­pel mee. Hij heeft oog voor detail en een sterk prak­tisch inzicht. Bij Spectrum Boombeheer is hij een manus­je-van-alles en houdt zich zow­el bezig met advis­erend als uitvo­erend werk en is hij ver­ant­wo­ordelijk voor de wer­flei­d­ing. Als hij niet in een boom hangt, is hij ofwel aan het ver­bouwen of trekt hij rond in de wilde natu­ur. Je tre­ft hem vaak geas­sis­teerd door zijn hond Suzy. Zijn spe­cial­isaties zijn:

 • Ecologie
 • Aanplant en nazorg
 • Klimtechnieken
 • Beplantingsplannen
 • Visuele struc­tu­ur- en gezond­hei­ds­beo­ordel­ing van bomen
IMG 9226 Bewerkt

Hildegard Lavens

Administratieve ondersteuning

Hildegard Lavens werkt sinds 2022 mee aan de groei van Spectrum Boombeheer.
Voor vra­gen over offertes, fac­tur­eren, betalin­gen en aller­hande andere admin­is­tratieve zak­en kun je steeds bij haar terecht.
Klantvriendelijkheid en duidelijke, cor­recte com­mu­ni­catie zijn waar­den die Hildegard hoog in het vaan­del draagt. Haar spe­cial­isaties zijn:

 • Offertes
 • Facturatie
 • Debiteurenbeheer
 • Planning
 • Klantencommunicatie
Deze website maakt gebruik van Cookies.