Bomen planten of verplanten

Indien u een boom wenst die gezond groeit en qua grootte, bloei­wi­jze en karak­ter vol­doet aan uw verwachtin­gen, kunt u zich door ons lat­en advis­eren. Een gecer­ti­ficeerd European Tree Technician komt langs en onder­zoekt de bodemgesteld­heid en beschik­bare ruimte. Dan doen we een aan­tal voorstellen qua soortkeuze waaruit u kunt kiezen. Door het plaat­sen van de juiste boom op de juiste locatie zult u en miss­chien ook uw kinderen en kleinkinderen vele tien­tallen jaren van uw boom kun­nen genieten.

We hebben pro­fes­sionele con­tacten met de beste kwek­ers en kun­nen samen met u uw favori­ete boom gaan kiezen op de kwekerij.

Of u nu een grote of een kleine boom kiest, door een goede boomkeuze en cor­recte plant- en nazorgtech­niek garan­deren wij de beste kansen op een goede start van uw boom.

Deze website maakt gebruik van Cookies.