Wat is ecologisch vellen?

Onder ecol­o­gisch vellen ver­staan we:

- al je hout ter plaatse lat­en
- niet hak­se­len
- 90% mankracht, 5% mech­a­nisch voordeel, 5% brandstof/​elektriek
- respect voor spon­tane ver­jong­ing
- habi­tats creëren door hout
- en takken­stapels te mak­en
- nest­gele­gen­heden zagen

Deze website maakt gebruik van Cookies.