Verplanting van drie platanen te Mechelen

Deze drie pla­ta­nen zijn let­ter­lijk uit hun voe­gen gebro­ken.
Ze ston­den in een smal plant­vak op het Rode-Kruisplein in Mechelen van amper 1m breed.
Twee jaar gele­den hebben we ze op een tijdelijke plaats gezet. Dit jaar zijn ze in een groot open plant­vak terecht gekomen. We hebben ze nog eens goed ver­wend met twee opleg­gers bomen­grond.
Het nazorgtra­ject bli­jven we mee opvol­gen om de bomen alle groeikansen te geven

Deze website maakt gebruik van Cookies.