Vakkundig snoeiwerk in Gentbrugge

Een diep­gaande visuele con­t­role van uw boom bepaalt hoe wij uw snoeien. Zo heeft de onder­staande aca­cia in Gentbrugge enkele scheuren in kromme takken. In onze vak­taal noe­men we dit fenomeen knul­lig pech­balken’.

We hebben veel gewicht van de takken gehaald. Zo ver­mi­j­den we uitscheurende takken. Toch hebben we het natu­urlijke karak­ter van de boom max­i­maal behouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies.