Recyclage van een aangetaste eik in Lovendegem tot houtsculptuur

Vellen van een eik aange­tast door wilgen­houtrups. De veroorza­ak­te mech­a­nis­che verzwakking bleek uitein­delijk eerder ger­ing. De schors was echter voor meer dan 70% van de sta­momtrek van de boom gevallen en het achterliggende hout dat voor de groei en de over­lev­ing van de boom zorgt was dood. Hierdoor had de boom slechts een kleine overlevingskans.

De stam kreeg een nieuw lev­en als houtsculptuur.

Deze website maakt gebruik van Cookies.