Populieren snoeien in Lovendegem

Op deze locatie zijn heel wat bomen verd­we­nen. Om de veran­derde wind­be­last­ing te com­penseren kre­gen deze pop­ulieren een lichte kru­inre­duc­tie. Dit in een prachtig bescher­md land­schap, er zijn slechtere locaties om te werken. Foto’s van Pieter De Temmerman.

Deze website maakt gebruik van Cookies.