Pneumatische injectie – ploffen van bomen in Blankenberge

Na ver­schil­lende machines en opstellin­gen te vergelijken is het dan deze plof­fer’ gewor­den. Eerste opdracht hier in Blankenberge. Bomen en bodems hebben zuurstof nodig. Door verdicht­ing ver­min­dert de ademhal­ing van de bodem waar­door bomen in zuurstof prob­le­men kun­nen komen. Deze plof­fer trilt een holle buis in de grond en ploft’ de grond terug los. Tegelijk wordt er een lava­sub­straat in de gemaak­te scheuren geblazen waar­door de bodem goed open bli­jft staan. Deze tech­niek kan ook bij­zon­der goed werken bij bodems die veel te nat staan waar de gebrekkige drainage te wijten is aan verdicht­ing van de bodem.

Deze website maakt gebruik van Cookies.