Linde omgevallen door storm in Lokeren

We stelden de eige­naar voor om de boom te lat­en liggen zodat hij verder kon groeien, maar hij wilde hem liev­er terug recht. Dat hebben we dus gedaan. Door de ern­stige wor­telschade zal een bli­jvende onder­s­te­un­ing nodig zijn. De eerste jaren zal een uiterst cor­recte nazorg moeten gegeven wor­den. Het is wel de per­fecte boom om er een suc­cesver­haal van te maken.

Deze website maakt gebruik van Cookies.