Kerngezonde kerselaar met structurele gebreken behouden

De eige­naars van deze kerse­laar dacht­en dat hun boom geveld moest wor­den. Een grondi­ge visuele con­t­role wees uit dat dat de boom ondanks struc­turele gebreken zeer gezond is. De struc­turele gebreken zijn boven­di­en ecol­o­gis­che kwaliteit­en. Door de kru­in te reduc­eren ver­min­deren we de belast­ing op de stamvoet en kun­nen de mensen nog lang nage­ni­eten van hun kerselaar!

Deze website maakt gebruik van Cookies.