Gefaseerde reductie van veterane knotwilg in Sint-Laureins

Deze vet­er­ane knotwilg maakt kans om af te ster­ven wan­neer deze in 1 keer terug geknot wordt. Daarom snoeien we deze boom in ver­schil­lende snoeibeurten terug tot op zijn oor­spronke­lijke knot.

Deze website maakt gebruik van Cookies.