Dode populier vellen langs de E40

Deze dode pop­uli­er stond bin­nen valaf­s­tand van de E40. Dan mag er echt niéts mis­gaan met een vel­ling. Extra span­nend is het wan­neer je dan een valk­erf maakt en merkt dat de boom hol is. Gelukkig had­den we dit al in de smiezen: een verdik­te stamvoet wijst namelijk op intern houtrot of een holte. In ons knul­lig vak­taalt­je noe­men we dat een flessenhals.

Dode populier5
Deze website maakt gebruik van Cookies.