Zieke of verzwakte bomen behandelen en herstellen

Een boom kan op ver­schil­lende manieren verzwakt zijn. Hij kan een verzwak­te gezond­heid hebben door ongun­stige bode­mom­standighe­den of er kan een ziek­te of aan­tast­ing in het spel zijn. Of miss­chien heeft uw boom struc­turele prob­le­men omwille van onva­kkundi­ge snoei­w­erken in het verleden of onzorgvuldige omgevingswerken.

Onze boomdeskundi­ge stelt een diag­nose van de sit­u­atie en werkt een voors­tel tot her­s­tel uit. Dit kan gaan van een restau­raties­noei tot het loswerken van een verdichte bodem met luchtdruk.

Deze website maakt gebruik van Cookies.