Stronken frezen – Boomwortel verwijderen

Als u na het vellen van een boom de stronk wil ver­wi­jderen, kunt u beroep doen op onze dien­sten. Een stronken­frees maalt het overbli­jvende onder­grondse gedeelte van de stam tot molm. Wij kun­nen door deuren van 64 cm breed.

Voor een snelle offerte stu­urt u het adres, het aan­tal stronken en de diam­e­ter van de stronken door naar info@​spectrumboombeheer.​be.

Stronkenfrees
Deze website maakt gebruik van Cookies.