Inventarisatie

Indien u een grot­er boombe­stand heeft, is het nut­tig om een grondi­ge inven­tarisatie uit te voeren. Zo weet u pre­cies hoeveel bomen u heeft en in welke toe­s­tand ze zich bevin­den. Spectrum boombe­heer con­troleert al uw bomen vol­gens de VTA-meth­ode (zie boomvei­lighei­d­scon­t­role), en geeft de resul­tat­en overzichtelijk weer in een uit­ge­breid ver­slag met bijhorende plattegronden.

Inventarisatie2
Deze website maakt gebruik van Cookies.