Groeiplaatsverbetering in het Albertpark te Brugge

Deze bomen hebben sterk afgezien door de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Ter compensatie werd het sterk verdichte overige deel van de wortelruimte losgewerkt op drie manieren:

  • pneumatische injectie van lava tot 90cm diep. Dit ploft de grond los waardoor er meer gasuitwisseling in de bodem mogelijk wordt.
  • boren van voedingskokers en vullen met een voedend subtraat aangepast voor droge zandgronden.
  • pneumatisch losblazen van de toplaag. Hierdoor verbetert de gasuitwisseling in de toplaag, maar dat zorgt ook voor een betere infiltratie van het regenwater. Bij plensbuien is het immers zo dat regenwater oppervlakkig dreigt af te lopen naar de riolering als de bodem te hard verdicht is.

Het gras hebben we weg gehaald. Dit is namelijk een zeer onnatuurlijke situatie. Bomen voelen zich thuis in een bos en niet in een gazon. In de plaats hebben we een strooisellaag aangelegd vergelijkbaar met dat van in een bos. Idealiter komt hier nu nog een beplanting in om nieuwe verdichting door zwaaie maaimachines of kermiskramen tegen te gaan. Hopelijk gaan de ontwerpers van het nieuw aan te leggen park hier mee aan de slag.

Projecten