Stronken frezen – Boomwortel verwijderen

Als u na het vellen van een boom de stronk wil verwijderen, kunt u beroep doen op onze diensten. Een stronkenfrees maalt het overblijvende ondergrondse gedeelte van de stam tot molm. Wij kunnen door deuren van 64cm breed.

Voor een snelle offerte stuurt u het adres, het aantal stronken en de diameter van de stronken door naar info@spectrumboombeheer.be.