Opmaak boombeheerplan

Spectrum boombeheer maakt een grondige analyse van uw hele bomenbestand. Elke boom wordt geïnventariseerd en beoordeeld op zijn conditie en structuur. Daardoor kunnen we bredere problematieken opsporen en geven we suggesties die zowel de gezondheid, de veiligheid als het esthetisch karakter van uw bomen verbeteren.

 

Vanuit de inventarisatie maken we een beheerplanning op. In overleg met de wensen van de klant wordt vastgelegd waar men het bomenbestand naartoe wil brengen, zowel qua beeld als qua kwaliteit. Een beheerplan stelt dan gedetailleerd voor welke ingrepen wanneer moeten gebeuren om deze doelen te bereiken. Aan het beheerplan wordt tevens een kostenraming gekoppeld zodat het nodige budget gekwantificeerd wordt en zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

 

Meestal behandeld een boombeheerplan een periode van 24 jaar, maar dit kan ook langer.