Nader onderzoek

Soms kunnen er na een visuele controle nog twijfels bestaan.  Een gecertificeerd European Tree Technician zal u dan voorstellen welk volgonderzoek uitsluitsel kan geven over het probleem van uw boom.

 

Indien de bomen een slechte conditie hebben kunnen we bijvoorbeeld een bodemonderzoek uitvoeren. Hierin wordt nagegaan in welk bodemtype uw boom staat, hoe vochtig hij staat, hoe diep het grondwater zit, of er verdichting is en hoe diep, etcetera.

 

Indien er twijfels zijn over de stabiliteit van uw boom kunnen wij met een stormtest nagaan of deze een storm kan overleven. Als er twijfels bestaan over de breukvastheid van de stam maken wij een scan van uw boom om na te gaan hoeveel gezond hout er nog aanwezig.