Inventarisatie

Indien u een groter boombestand heeft, is het nuttig om een grondige inventarisatie uit te voeren. Zo weet u precies hoeveel bomen u heeft en in welke toestand ze zich bevinden. Spectrum boombeheer controleert al uw bomen volgens de VTA-methode (zie boomveiligheidscontrole), en geeft de resultaten overzichtelijk weer in een uitgebreid verslag met bijhorende plattegronden.