Snoeiwerken

Niet elke boom wordt op dezelfde manier en hetzelfde tijdstip gesnoeid. Een boomexpert komt eerst bij u langs om na te gaan of er snoei nodig is en zo ja, welke. Afhankelijk van aanwezige gebouwen, gewenst toekomstbeeld, structuur en gezondheid van de boom wordt een snoeiwijze en –tijdstip afgesproken.

 

Het snoeihout verwerken we zoals u het wenst: afvoeren of ter plaatse verwerken. Snippers vormen de ideale bodembedekker aangezien ze uw boom en uw bodem voeden en onkruid voorkomen. De takken kunnen ook in een takkenwal worden verwerkt en de ideale nestplaats worden voor uw favoriete vogels.

 

Snoeiwerken of vellingen gebeuren klimmend of met een hoogtewerker naar gelang de situatie. Om klimwerk op een veilige, ergonomische en efficiënte manier uit te voeren, volgen wij regelmatige bijscholingen bij gespecialiseerde opleidingscentra. Op de jaarlijkse klimkampioenschappen voor boomverzorgers verbeteren we onze klimtechnieken en trainen reddingsprocedures.