Bescherming van bomen op bouwwerven

Hoewel bomen er uit zien alsof ze wel tegen een stoot kunnen, zijn ze eigenlijk zeer gevoelig voor veranderingen aan hun groeiplaats. Bij bouwwerken of wegenwerken is het dan ook van zeer groot belang om de juiste maatregelen te treffen om de bomen heelhuids door de werken te begeleiden.

 

Reeds van in de ontwerpfase kijken wij welke impact uw bouwplannen hebben op de bomen. Er wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt waarbij een waarde aan de bomen wordt gegeven zodat het duidelijk wordt welke bomen absoluut te behouden zijn en welke eventueel zouden kunnen verdwijnen. De bomen worden nauwkeurig ingemeten met een gps zodat de positie tegenover de toekomstige gebouwen heel duidelijk is.

 

Wanneer de ontwerpplannen duidelijker worden zullen de contouren van de  nieuwbouw met paaltjes op het terrein worden uitgezet zodat de impact op de bomen precies kan worden ingeschat. Om ook de ondergrondse situatie in te schatten voeren we een wortelonderzoek uit bij de bomen die dicht bij de gebouwen komen.

 

Vervolgens maken we een deskundig verslag op waarin alle mogelijke invloeden op de bomen beschreven worden en welke maatregelen moeten genomen worden om ze te beschermen. Tijdens de werken komen wij dan regelmatig langs om na te gaan of de maatregelen effectief nageleefd worden.